BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

Model Hình ảnh

 Giá sửa

Bảo hành 06 tháng

 Giá  thay thế Ắc quy/VND
(Bảo hành 12 tháng)

Ghi chú

Gói bảo hành 12 tháng xin liên hệ

Santak C1k Online      700,000                              900,000
Santak C2k Online   1,200,000                           2,400,000
Santak C2ke Online   1,200,000                           1,800,000
Santak C3k Online   1,500,000                           2,400,000
Santak C3ke Online   1,500,000                           2,400,000
Santak C6k Online   5,000,000                           6,000,000
Santak C10k Online   7,000,000                           6,000,000
GE Lanpro 3k Sửa UPS GE Lanpro Đồng Tháp   7,000,000                           3,600,000
GE Lanpro 5k Sửa UPS GE Lanpro Đồng Tháp   9,000,000                           6,000,000
GE VH 1000      700,000                              900,000
GE VH 2000   1,200,000                           1,800,000
GE VH 3000   1,500,000                           1,800,000
APC Smart 1000      900,000                           1,000,000
APC Smart 1500   1,500,000                           1,600,000
APC Smart 2200   2,000,000                           3,200,000
APC Smart 3000   2,300,000                           3,200,000
APC Smart 5000   3,500,000                           6,400,000
APC Online surt 3000/surtd 3000   5,000,000                           4,800,000
APC Online surtd 5000   5,500,000                           4,800,000
APC Online surt 6000   6,000,000                           4,800,000
APC Online surt 8000   9,000,000                           9,600,000
  Ghi chú: Các thương hiệu Ups khác xin vui lòng liên hệ

 

 

5/5 - (16 bình chọn)